دریافت فایل نصب نرم افزار مینی نجما
پس از دریافت فایل نصب نرم افزار مینی نجما (لینک فوق)، ابتدا نجما را نصب و اجرا کنید و جهت فعال سازی آن
روش اول : پس از اطمینان از برقراربودن ارتباط اینترنت رایانه خود دکمه <دریافت خودکار اطلاعات پایه> را فشرده و در دیالوگ ظاهر شده کلمه عبور و گذرواژه خود را وارد کرده، دکمه تایید را بفشارید. پس از مدت کوتاهی اطلاعات پایه به طور خودکار دریافت شده و مینی نجما برای استفاده آماده خواهد بود
روش دوم: کد شناسایی اعلام شده و محل نصب را در زیر وارد نمایید. سپس دکمه <ساخت فایل> را فشرده، فایل اطلاعات پایه (فعال ساز) از طـریق لینک ظاهر شده دریافت و آن را از طریق
دکمه <انتخاب فایل اطلاعات پایه دریافت شده> انتخاب کنید

     کد شناسایی
     محل نصب